Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

Tulumbacılar

12 Mayıs 2022 240

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

Osmanlı Devleti

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

10 Mayıs 2022 188

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

Osmanlı Devleti

Şahi Toplarını Kim Döktü?

7 Mayıs 2022 171

İstanbul’un Fethi yıldönümlerinde mevzu “ŞAHİ” topları geldiğinde ortalık bir dalgalanır. Şahi Toplarını Kim Döktü? Resmi tarihe göre topları döken Macar Urban’dır. Aşırı Osmanlıcı tarihçiler bu…

Osmanlı Devleti

İlk Milletlerarası Dili Bir Türk İcat Etmişti

3 Mayıs 2022 239

Ekmekçizade Ahmed Paşa, Edirneli bir sipahi iken maliye kalemlerine intisap etmiş, süratle yükselmiş, Birinci Ahmed devrinde başdefterdar olup, bu vazifeyi hiç azil yüzü görmeden uzun…

Osmanlı Devleti

Hurşit Paşa’nın Saray Hatıraları

25 Nisan 2022 140

Hurşid Paşa; Padişah başyaverliği vazifeme başladığım zaman, son derece iyi niyet sahibiydim. Saray'da vazifeli herkese karşı iyi muamelede bulunmaya dikkat ediyordum. Fakat az sonra anladım…

Osmanlı Devleti

Osmanlı’da Kahvenin Tarihi

24 Nisan 2022 82

Osmanlı Devleti yüzyıllarca hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Bazı dönemler sahip olduğu topraklar dünya haritasının çoğunu kaplamaktaydı. Yemen, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler devletin sınırları…

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti ve Eczacılık

18 Nisan 2022 74

Osmanlı Devletinin dininin İslam olması sebebiyle peygamber efendimiz teşvikiyle dini ilimlerin yanı sıra akli bilimlerle de oldukça ilgilenildi. Hatta bu sebeple olsa gerek ki tıbbiye…

Osmanlı Devleti

Japonya’ya Gönderilen Fırkateyn Ertuğrul Faciası

8 Nisan 2022 61

Ertuğrul hikayesini, bu seyahate katılanların ağzından nakledeceğiz. Japonya’da yaptırdığımız Ertuğrul abidesinin açılışının vesilesiyle lazım gelenlere yolladığımız hediyeleri, bu faciadan sağ kalanlara da göndermiştik. Bir gazeteci…

Osmanlı Devleti

Ayasofya’nın İnşaatı ve Kısa Tarihi

5 Nisan 2022 29

Ayasofya hakkında konuşmak için öncelikle Osmanlı Devletinden önceki İstanbul’u ve Ayasofya’yı bilmek gerekir. National Geograpic dergisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul’u fethetmeden önceki bir haritasına…

Osmanlı Devleti

Barbaros Hayrettin Paşanın Hatıraları Cezayir Bozgunu

20 Ocak 2021 61

Cezayir Beylerbeyi olan Barbaros, İstanbul'a gelerek Kanuni’yi ziyaret eder. İstanbul dönüşünde Doria'yı yenerek Preveze savaşını kazanır. Ancak Kral Karlos (Charles-Quint) Cezâyir’i ele geçirmek için Barbaros'u…

Osmanlı Devleti

Vatana Dönen Sancak İnebahtı

19 Ocak 2021 46

Papa VI. Paul, İnebahtı (Lepanto) deniz bozgununda Papa V. Pius'un eline geçen bir Türk sancağını, Türkiye'ye geri vermek niyetini açıklamıştır. Gazetelerde resmi çıkan bu büyük…

Osmanlı Devleti

Balkan Savaşı Sırasında Akıllara Durgunluk Veren Bulgar Mezalimi

19 Ağustos 2019 338

Balkan Savaşı, düşmanların Rumeli'ni işgali ve Çatalca'ya kadar ilerlemeleriyle son bulmuştu. Bulgarlar savaştan sonra kendi müttefiklerine cephe aldılar. Trakya üzerinde büyük iddiaları, büyük hayalleri vardı.…

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin Yönetici Okulu Enderûn Mektebi

11 Eylül 2018 158

Osmanlı Devleti’nin Yönetici Okulu Enderûn Mektebi, Murat Hüdavendigar zamanında saraya personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. Fatih zamanında devlet adamı ile kumanda yeteneği olan ve güzel konuşan…