Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

Osmanlı Maliye Teşkilatı Nedir?

21 Eylül 2022 70

Maliye teşkilatı kompleks bir yapıdır. Maliye en kaba haliyle iki temel fonksiyonu vardır. İktisadi hayattan devletin alması gereken payı alıp organize edildiği ve devletin iktisadi…

Osmanlı Devleti

1514 Çaldıran Savaşı

20 Ağustos 2022 144

Çaldıran savaşı, Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Türk’ün Türk’le savaştığı bu savaş Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Bu savaş gerçekleştiği sırada Osmanlı…

Osmanlı Devleti

Mizancı Murat Kimdir?

12 Ağustos 2022 168

Mizancı Murat, Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar. 1886 yılında Mizan Gazetesini çıkarmaya başlar. Gazete önceleri II. Abdülhamid’in övgülerini kazanır ancak…

Osmanlı Devleti

Mimar Sinan Kimdir?

9 Ağustos 2022 174

Mimar Sinan, Osmanlı baş mimarı. Osmanlı'nın Kanuni, Yavuz Sultan Selim, ve III. Murat dönemlerinde birçok türde önemli esere imza attı. Bu dönemlerde baş mimar olarak…

Osmanlı Devleti

Prens Sabahattin’in faaliyetleri nelerdir?

7 Ağustos 2022 175

Prens Sabahattin, Sanayi devrimiyle evirilen toplumsal ve ekonomik düzen başta Avrupa olmak üzere birçok kıtada ve ülkede tesirini göstererek kitleleri ve devletleri zorunlu bir değişime…

Osmanlı Devleti

Modernleşmenin Sembolü Saat Kuleleri

7 Ağustos 2022 144

Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan saat kuleleri, özellikle II. Abdülhamit döneminde memleketin dört bir yanına hızla yayılmıştır. Devletin başınca onca sıkıntı varken, her…

Osmanlı Devleti

Hüsn-i Hat Nedir?

6 Ağustos 2022 140

Hüsn-i Hat, Arap harflerinden esinlenerek İslam medeniyetinde bağımsız ve olağan üstü bir konum kazanmış olan güzel yazı sanatıdır. Terminolojik olarak yazmak, çizmek, kazmak anlamına gelmektedir.…

Osmanlı Devleti

Kırım’ın Kaybedilmesi ve Küçük Kaynarca Anlaşması

6 Haziran 2022 1089

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım 'ı 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslara vermiştir. Bu savaş sonucunda imzalanan Küçük kaynarca Anlaşması gereğince Osmanlı devleti Kırım'dan çekilmiştir. 9 yıl sonra…

Osmanlı Devleti

Tulumbacılar

12 Mayıs 2022 776

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

Osmanlı Devleti

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

10 Mayıs 2022 647

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

Osmanlı Devleti

Şahi Toplarını Kim Döktü?

7 Mayıs 2022 518

İstanbul’un Fethi yıldönümlerinde mevzu “ŞAHİ” topları geldiğinde ortalık bir dalgalanır. Şahi Toplarını Kim Döktü? Resmi tarihe göre topları döken Macar Urban’dır. Aşırı Osmanlıcı tarihçiler bu…

Osmanlı Devleti

İlk Milletlerarası Dili Bir Türk İcat Etmişti

3 Mayıs 2022 590

Ekmekçizade Ahmed Paşa, Edirneli bir sipahi iken maliye kalemlerine intisap etmiş, süratle yükselmiş, Birinci Ahmed devrinde başdefterdar olup, bu vazifeyi hiç azil yüzü görmeden uzun…

Osmanlı Devleti

Hurşit Paşa’nın Saray Hatıraları

25 Nisan 2022 551

Hurşid Paşa; Padişah başyaverliği vazifeme başladığım zaman, son derece iyi niyet sahibiydim. Saray'da vazifeli herkese karşı iyi muamelede bulunmaya dikkat ediyordum. Fakat az sonra anladım…