DOĞRULUK

 • Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, yazarlarımızın olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.
 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

 SAYGI

 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.
 • Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.
 • Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınırız.
 • Yayınlarımızda veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermeyiz.
 • İçeriklerimizin ve haberlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.

KİŞİ HAKLARI

 • Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.
 • İzin almadan, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını yayınlamayız.
 • Yayın ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

 TARAFSIZLIK

Çeşitli insan topluluklarının daha önceki yaşadıklarını, neden ve sonuç bağı içerisinde, yerini ve zamanını doğru olarak göstererek ve bunları belgelere dayandırarak tarafsız (objektif) araştıran bir bilim dalıdır. Yazarlarımız, yazılarında bu prensiplere bağlı kalarak hareket etmektedir.

 • Tarih bilimi geçmişteki yaşam topluluklarını ele almaktadır.
 • Ele aldığı yaşam topluluklarının yaşama şekillerini, neden ve sonuç bağı içerisinde araştırmaktadır.
 • Tarih bilimi yer ve zaman gösterir.
 • Tarih araştırmaları belgelere dayandırılır.
 • Tarih tarafsızdır.
 • Yayınlarımızda bu ilkeler çerçevesinde hareket etmekteyiz.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

 • TarihNâme (tarihname.com) hem devletten hem de partizan çıkarlardan bağımsızdır. Kullanıcılarımız kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığına güvene bilmelidirler.
 • Paylaşımların yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi, haber kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında gizliliğinin korunmasına önem veririz.
 • Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin, yayına sunmayız.
 • Öncelikli hedeflerimizden biri, yaptığımız içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması veya gündemi belirlemesidir. Bu sebeple, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.
 • Yazarlarımız, haber ve yayınlarımız ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmez.