Türk Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti

Rauf Orbay Kimdir?

8 Ocak 2023 311

Hüseyin Rauf Orbay, Türk asker ve siyaset adamı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda başarılarından dolayı "Hamidiye Kahramanı" olarak bilinmiştir. 1918 yılı Mondros Mütarekesi'ni imzalayan Osmanlı heyetine…

Türkiye Cumhuriyeti

Ahmet Arvasi Kimdir?

30 Aralık 2022 241

Ahmet Arvasi, mütefekkir, eğitimci ve yazar. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan olup, seyyiddir. Eğitim Enstitüsünde okurken, Anadolu’dan gelen saf temiz gençlerin Enstitüdeki menfi propagandalarla…

Selçuklu Devleti

Ertuğrul Gazi Kimdir?

2 Eylül 2022 502

Ertuğrul Gazi XIII. yüzyılda yaşamış, Selçuklu Devletine bağlı bir Uç Beyidir.  Ertuğrul Gazi 1188 yılında Süleyman Şah’ın oğlu olarak doğdu. Süleyman Şah kayı boyunun beyiydi.…