Türk Tarihi

Osmanlı Devleti

Mimar Sinan Kimdir?

9 Ağustos 2022 44

Mimar Sinan, Osmanlı baş mimarı. Osmanlı'nın Kanuni, Yavuz Sultan Selim, ve III. Murat dönemlerinde birçok türde önemli esere imza attı. Bu dönemlerde baş mimar olarak…

Türkiye Cumhuriyeti

Nihad Sami Banarlı Kimdir?

8 Ağustos 2022 72

Nihad Sami Banarlı, Türk edebiyat tarihçisi ve yazardır. Millî Eğitim Bakanlığı “1000 Temel Eser” ve “Çağdaş Türk Yazarları” komisyonlarında görev aldı. Kubbealtı Cemiyeti bünyesinde 1971…

Osmanlı Devleti

Prens Sabahattin’in faaliyetleri nelerdir?

7 Ağustos 2022 59

Prens Sabahattin, Sanayi devrimiyle evirilen toplumsal ve ekonomik düzen başta Avrupa olmak üzere birçok kıtada ve ülkede tesirini göstererek kitleleri ve devletleri zorunlu bir değişime…

Osmanlı Devleti

Modernleşmenin Sembolü Saat Kuleleri

7 Ağustos 2022 64

Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan saat kuleleri, özellikle II. Abdülhamit döneminde memleketin dört bir yanına hızla yayılmıştır. Devletin başınca onca sıkıntı varken, her…

Osmanlı Devleti

Hüsn-i Hat Nedir?

6 Ağustos 2022 71

Hüsn-i Hat, Arap harflerinden esinlenerek İslam medeniyetinde bağımsız ve olağan üstü bir konum kazanmış olan güzel yazı sanatıdır. Terminolojik olarak yazmak, çizmek, kazmak anlamına gelmektedir.…

Türkiye Cumhuriyeti

Halide Edib Adıvar’ın Milli Mücadeleye Katkıları Nelerdir?

6 Ağustos 2022 91

Aristokrat bir çevrede büyüyen ve oldukça iyi bir eğitim alan Halide Edib Adıvar, Osmanlı’nın son zamanlarından Cumhuriyet’e geçişe kadar olan süreçte elini taşın altına koyan…

Osmanlı Devleti

Kırım’ın Kaybedilmesi ve Küçük Kaynarca Anlaşması

6 Haziran 2022 856

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım 'ı 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslara vermiştir. Bu savaş sonucunda imzalanan Küçük kaynarca Anlaşması gereğince Osmanlı devleti Kırım'dan çekilmiştir. 9 yıl sonra…

Osmanlı Devleti

Tulumbacılar

12 Mayıs 2022 562

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

Osmanlı Devleti

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

10 Mayıs 2022 491

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

Türkiye Cumhuriyeti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Kongreler

8 Mayıs 2022 321

Osmanlı Devleti’nin sınırları geniş ölçüde işgale uğramış bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı, bu işgallere halk tepki göstermekte işgallerin haksızlığını dünyaya göstermeye çalışmaktadır. Fakat 15 Mayıs 1919’ da…

Osmanlı Devleti

Şahi Toplarını Kim Döktü?

7 Mayıs 2022 379

İstanbul’un Fethi yıldönümlerinde mevzu “ŞAHİ” topları geldiğinde ortalık bir dalgalanır. Şahi Toplarını Kim Döktü? Resmi tarihe göre topları döken Macar Urban’dır. Aşırı Osmanlıcı tarihçiler bu…

Türkiye Cumhuriyeti

12 Adalar Sorunu Nedir?

6 Mayıs 2022 599

Adalar sorunu son 100 yıldır atağa geçen, başta Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanmakla birlikte; İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa gibi…

Osmanlı Devleti

İlk Milletlerarası Dili Bir Türk İcat Etmişti

3 Mayıs 2022 459

Ekmekçizade Ahmed Paşa, Edirneli bir sipahi iken maliye kalemlerine intisap etmiş, süratle yükselmiş, Birinci Ahmed devrinde başdefterdar olup, bu vazifeyi hiç azil yüzü görmeden uzun…