Son Yazılar

19 Mayıs 2022 187

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isimli esere göz attığımız vakit her şeyden evvel ortaya çıkan ürünün, Amin Maalouf’un klasikleşen üslubunun kaleminden çıktığına şahit olmaktayız. Üslubun da…

17 Mayıs 2022 218

Kariye Camii’nin Tarihi

Kariye Camii, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Edirnekapı mahallesinin Haliç’e bakan tarafında, Theodosius Surlarına 100 metre uzaklıkta bulunan, 1700 yıllık geçmişe sahip eskiden Bizans döneminde Khoara…

15 Mayıs 2022 204

Arap Milliyetçiliği Ana Hatları ve Cemiyetler

Bilindiği üzere Arap Milliyetçiliği, doğuşu itibariyle  Osmanlı Devleti’nin batılı devletlerce hasta adam olarak adlandırıldığı dönemde yeşermeye başlamıştır. 19. yüzyıl ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın tanımıyla “en…

14 Mayıs 2022 217

Antik Yunan Tanrıları ve Mitolojisi

Yunan Tanrıları her zaman, her devirde çekici gelmiştir. Bu yüzden insanlar eski devirlerde bu tanrılar adına heykeller yapmış ve onlara hikayeler yazmışlardır. Fakat bu tanrıların…

12 Mayıs 2022 240

Tulumbacılar

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

11 Mayıs 2022 197

İskenderiye; Kayıp Şehirler Arasında Bir Hayalet

Bugüne kadar kayıp şehirler ile ilgili birçok söylenti duymuşsunuzdur. Ancak hiçbiri İskenderiye kadar önemli olamaz. Çünkü bu şehir o dönemin şehirleri arasında bile çok önemliydi.…

11 Mayıs 2022 167

Kim Bu Onbaşı Wojtek?

Onbaşı Wojtek, 1942 tarihinde doğmuş, Polonya’ya bağlı II. Kolordu tarafından İranlı bir gençten satın alınmış bir Suriye boz ayısıdır. Resmi bir şekilde, İkinci Dünya Savaşı’nda…

10 Mayıs 2022 188

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

9 Mayıs 2022 214

İki Yüz Yıllık Kutsal Hristiyan Tarikatı; Tapınak Şövalyeleri

Hristiyan tarihinde tapınak şövalyeleri önemli bir yer tutar. Çünkü Hristiyan dininin yayılması ve neredeyse tüm dünyaya etkisi bu şövalyeler sayesinde olmuştur. Özellikle Papa, Hristiyan birliğini…

8 Mayıs 2022 180

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Kongreler

Osmanlı Devleti’nin sınırları geniş ölçüde işgale uğramış bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı, bu işgallere halk tepki göstermekte işgallerin haksızlığını dünyaya göstermeye çalışmaktadır. Fakat 15 Mayıs 1919’ da…

7 Mayıs 2022 171

Şahi Toplarını Kim Döktü?

İstanbul’un Fethi yıldönümlerinde mevzu “ŞAHİ” topları geldiğinde ortalık bir dalgalanır. Şahi Toplarını Kim Döktü? Resmi tarihe göre topları döken Macar Urban’dır. Aşırı Osmanlıcı tarihçiler bu…

6 Mayıs 2022 236

12 Adalar Sorunu Nedir?

Adalar sorunu son 100 yıldır atağa geçen, başta Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanmakla birlikte; İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa gibi…

4 Mayıs 2022 186

Dolar Hangi Tarihte Rezerv Para İlan Edildi?

Doların rezerv para ilan edilmesi 1944 yılında oldu. Her ne kadar 1944 yılında dolar altınla konvertibilite edilebilme durumu olduysa da ilerleyen zamanlarda dünya ekonomik sistemin…