1. Anasayfa
  2. Osmanlı Devleti

Türk Devletlerine Osmanlı’nın Etkisi Nedir?

Türk Devletlerine Osmanlı’nın Etkisi Nedir?

Osmanlı, Anadolu’da kurulmuş bir Türk devletidir ve Türk devletlerine oldukça büyük bir etki yapmıştır. Türk Devletlerine Osmanlı’nın Etkisi, Osmanlı Devleti’nin 1453 yılında Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, İstanbul’u fethiyle büyük bir güç haline gelmiştir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti, Avrupa, Afrika ve Asya’da geniş bir alana yayılmıştır.

Osmanlı Devleti, Türk devletlerine etkisini, özellikle de siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiştir. Örneğin, Osmanlı, Türk devletlerinin çoğunun yönetim şeklini ve yönetim sistemini belirlemiştir. Osmanlı Devleti, Türk devletlerinin çoğunda, padişahın hükümranlığı altında bir monarşik yönetim sistemi kurmuştur.

Osmanlı Devleti ayrıca, Türk devletlerinin ekonomik yapısını da önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin, Osmanlı, Türk devletlerinin çoğunda ticaret ve tarım gibi alanlarda önemli rol oynamıştır.

Osmanlı Devleti, Türk devletlerinin kültürel yapısını da önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin, Osmanlı Devleti, Türk devletlerinin çoğunda İslamiyet’i benimsemiş ve İslamiyet‘in kültürünü yaymıştır. Osmanlı Devleti ayrıca, Türk devletlerinin çoğunda Türkçe dilini kullanılır hale getirmiştir.

Osmanlı, Türk devletlerine oldukça büyük bir etki yapmıştır ve bu etki, imparatorluğun yıkılmasından sonra bile devam etmiştir. Bu yazımızda Türk Devletlerine Osmanlı’nın etkisi nedir? Bu sorunun cevabını arayacağız.

Anadolu Selçuklu Devleti

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti son yıllarını yaşıyordu ve tüm gücünü kaybetmişti. Ayrıca Osmanlı’nın kuruluş sebebi de bölgede ki Türk devleti Selçukluların gücünü kaybetmesi ve Moğolların himayesine girmesidir.

Altın Orda Devleti

Altın orda Devleti Kafkasya’dan Orta doğuya kadar uzanan bölgede Türk hakimiyeti sağlamış ve Rusların orta doğuya müdahale etmesini engellemiştir. Osmanlı Devleti’nin ise bu devlete bir etkisi olmamıştır. Ancak Osmanlıların düşmanı Timur İmparatorluğu bu devletle savaşarak güçlerini kırmıştır.

Timur İmparatorluğu

Timur İmparatorluğu, Altın Orda devletinin gücünü kırdıktan sonra gözünü batıya yani Osmanlı devletine çevirmişti. Böylelikle Osmanlılar ile Ankara savaşına girdi ve galip gelerek Osmanlıların siyasi gücünü kırdı. Ancak Osmanlı imparatorluğu 11 yıllık bir süreçten sonra gücünü tekrar topladı ve dünya üzerinde ki etkisini arttırdı. Timur İmparatorluğu ise hükümdarları Timur vefat ettikten sonra eski güçlerini yitirmiş ancak yine de 200 yıl boyunca Asya da hüküm sürmüştür.

Akkoyunlular

İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan da hüküm süren büyük bir Türk devletiydi. Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlular daha fazla güç elde etmek ve batıya genişlemek için Osmanlılar ile savaşmış ancak başarısız olarak yıkılma sürecine girmiştir.

Safevi Devleti

Safevi devleti, Akkoyunlulardan sonra ortaya çıkan güç boşluğunu değerlendirerek eski Akkoyunlu topraklarında bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Safeviler bölgede söz sahibi olmuşlardır. Dönemin Osmanlı padişahı 2. Bayezid’in barıştan yana olması ve Safeviler ile  müdahale etmemesi üzerine saf eviler topraklarını Osmanlı sınırlarına kadar genişletmiştir. Bu olaylardan sonra Safeviler orta doğuya müdahale etmek için Osmanlı sınırlarından izinsizce geçmiş ve Osmanlılara gövde gösterisi yapmıştır. Bütün bunlardan sonra 2. Bayezid tahtan indirilmiş ve yerine oğlu şehzade Selim geçmiştir. Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra Safeviler üzerine yürümüş ve Safevi devletinin yükselme dönemini sona erdirmiştir. Böylelikle Safevi tehlikesi ortadan kalkmıştır.

Kaçar Hanedanlığı

Kaçar hanedanlığı İran ve Azerbaycan bölgesinde hüküm sürmüş ve 19. Yüzyılın başlarında Ruslar ile yaptığı savaşlardan sonra gücünü kaybetmiştir. Ancak Kaçar hanedanlığı bu kayıplarını kendi bölgelerinde bulunan başka güçlü bir devlete saldırarak unutturmak istiyordu. Böylelikle Osmanlı devletine saldırmaya başladılar. İlk başlarda kaçarlar üstün olsa da kaçar ordusunda meydana gelen büyük bir salgın sonucunda kaçarlar savaşı kaybetmiş ve bir daha Osmanlı devletine saldırmamıştır.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın!

Abonelik Bültenimize katılın, tarihi anları kaçırmayın! Hemen ücretsiz üye olun ve en özel güncellemelerle tarihin içinde kalın. Geçmişin kapıları sizin için aralanıyor!