İMTİYAZ SAHİBİ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

  [gyy@tarihname.com]

GENEL EDİTÖR

[geneleditor@tarihname.com]

EDİTÖR

 [editor@tarihname.com]

SOSYAL MEDYA EDİTÖRÜ

[sosyalmedya@tarihname.com]

YAYIN KURULU

[yayin@tarihname.com]

TASARIM VE YAZILIM

[bilisim@tarihname.com]

İLETİŞİM

[iletisim@tarihname.com]

REKLAM

[reklam@tarihname.com]