Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti

Rauf Orbay Kimdir?

8 Ocak 2023 90

Hüseyin Rauf Orbay, Türk asker ve siyaset adamı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda başarılarından dolayı "Hamidiye Kahramanı" olarak bilinmiştir. 1918 yılı Mondros Mütarekesi'ni imzalayan Osmanlı heyetine…

Türkiye Cumhuriyeti

Ahmet Arvasi Kimdir?

30 Aralık 2022 99

Ahmet Arvasi, mütefekkir, eğitimci ve yazar. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan olup, seyyiddir. Eğitim Enstitüsünde okurken, Anadolu’dan gelen saf temiz gençlerin Enstitüdeki menfi propagandalarla…