Son Yazılar

6 Haziran 2022 856

Kırım’ın Kaybedilmesi ve Küçük Kaynarca Anlaşması

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım 'ı 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslara vermiştir. Bu savaş sonucunda imzalanan Küçük kaynarca Anlaşması gereğince Osmanlı devleti Kırım'dan çekilmiştir. 9 yıl sonra…

31 Mayıs 2022 692

Kopernik Devrimi: Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus çalışmalarını, İtalya'nın Floransa kentinde 15. yüzyılda başlayıp 17. yüzyıla kadar süren büyük kültürel ve bilimsel gelişmeler döneminde yürütmüştür. Matbaanın da icadıyla, bu insanların…

19 Mayıs 2022 876

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri isimli esere göz attığımız vakit her şeyden evvel ortaya çıkan ürünün, Amin Maalouf’un klasikleşen üslubunun kaleminden çıktığına şahit olmaktayız. Üslubun da…

17 Mayıs 2022 876

Kariye Camii’nin Tarihi

Kariye Camii, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Edirnekapı mahallesinin Haliç’e bakan tarafında, Theodosius Surlarına 100 metre uzaklıkta bulunan, 1700 yıllık geçmişe sahip eskiden Bizans döneminde Khoara…

15 Mayıs 2022 681

Arap Milliyetçiliği Ana Hatları ve Cemiyetler

Bilindiği üzere Arap Milliyetçiliği, doğuşu itibariyle  Osmanlı Devleti’nin batılı devletlerce hasta adam olarak adlandırıldığı dönemde yeşermeye başlamıştır. 19. yüzyıl ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın tanımıyla “en…

14 Mayıs 2022 629

Antik Yunan Tanrıları ve Mitolojisi

Yunan Tanrıları her zaman, her devirde çekici gelmiştir. Bu yüzden insanlar eski devirlerde bu tanrılar adına heykeller yapmış ve onlara hikayeler yazmışlardır. Fakat bu tanrıların…

12 Mayıs 2022 562

Tulumbacılar

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

11 Mayıs 2022 374

İskenderiye; Kayıp Şehirler Arasında Bir Hayalet

Bugüne kadar kayıp şehirler ile ilgili birçok söylenti duymuşsunuzdur. Ancak hiçbiri İskenderiye kadar önemli olamaz. Çünkü bu şehir o dönemin şehirleri arasında bile çok önemliydi.…

11 Mayıs 2022 293

Kim Bu Onbaşı Wojtek?

Onbaşı Wojtek, 1942 tarihinde doğmuş, Polonya’ya bağlı II. Kolordu tarafından İranlı bir gençten satın alınmış bir Suriye boz ayısıdır. Resmi bir şekilde, İkinci Dünya Savaşı’nda…

10 Mayıs 2022 491

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

9 Mayıs 2022 465

İki Yüz Yıllık Kutsal Hristiyan Tarikatı; Tapınak Şövalyeleri

Hristiyan tarihinde tapınak şövalyeleri önemli bir yer tutar. Çünkü Hristiyan dininin yayılması ve neredeyse tüm dünyaya etkisi bu şövalyeler sayesinde olmuştur. Özellikle Papa, Hristiyan birliğini…

8 Mayıs 2022 321

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Kongreler

Osmanlı Devleti’nin sınırları geniş ölçüde işgale uğramış bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı, bu işgallere halk tepki göstermekte işgallerin haksızlığını dünyaya göstermeye çalışmaktadır. Fakat 15 Mayıs 1919’ da…

7 Mayıs 2022 379

Şahi Toplarını Kim Döktü?

İstanbul’un Fethi yıldönümlerinde mevzu “ŞAHİ” topları geldiğinde ortalık bir dalgalanır. Şahi Toplarını Kim Döktü? Resmi tarihe göre topları döken Macar Urban’dır. Aşırı Osmanlıcı tarihçiler bu…