Soruları Keşfet

Soru Sor

Kral Yolu Nedir?

Kral Yolu, Pers İmparatorluğu’nun hükümdarı I. Darius’un (M.Ö. 5. yüzyıl) liderliğinde Efes ile Persepolis arasında inşa edilen bir ana yol...

İltizam Sistemi Nedir?

İltizam, Osmanlı Devleti’nde vergilerin belirli bir ücret karşılığında bireylere devredilerek toplandığı bir sistemdir. Osmanlı Devleti’nde vergi toplamanın iki ana yolu...

İkta Sistemi Nedir?

İkta, Arapça kökenli bir sözcük olup, dağıtım anlamına gelmektedir. Kelime, Arapça’daki ‘kesmek, ayırmak’ anlamındaki ‘kat’ kökünden türetilmiştir. İkta ile ilişkilendirilen...

Tımar Sistemi Nedir?

Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin toprak düzenlemesi ve yönetimi için kullandığı bir stratejidir. Osmanlı Devleti, Orta Çağ Avrupa’sında yaygın olan feodalizm...

Malikane Sistemi Nedir?

Malikane, Osmanlı Devleti’nde vergi toplama yöntemlerinden biri olarak 1695 yılından Tanzimat dönemine kadar uygulanan özel bir sistemdir. Osmanlı yönetimi, saltanat...

Kethüda Nedir?

Kethüda, Osmanlı Devleti’nde devlet kurumları ve esnaf örgütleri içinde belirli görevliler için kullanılan özel bir unvandı. “Kethüda” terimi, Osmanlı İmparatorluğu...

Layiha Nedir?

Layiha, Osmanlı Devleti’nde resmi rapor veya taslak belgeleri temsil eden özel bir terimdir. Bu Osmanlı Türkçesi kökenli terim genellikle resmi...

Külliye Nedir?

Külliye, çeşitli amaçları bir araya getiren bir dizi yapının birleşimiyle ortaya çıkan bir bina kompleksidir. Genellikle merkezi bir yapı etrafında...

Levent Nedir?

Levent, Osmanlı İmparatorluğu’nda denizci askerler ve taşrada görevli valilerin yanında bulunan görevliler için kullanılan özel bir terimdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda “Levent”...

Panslavizm Nedir?

Panslavizm, Slav topluluklarının bir araya gelmesini ve özellikle Rusya’nın liderliğinde birleşmelerini öngören siyasi bir akımdır. Bu ideoloji, Slav halklarının benzer...