sürre alayları

Osmanlı Devleti

II. Abdülhamid’in Hicaz Demiryolu Projesi

20 Şubat 2018 128

“Anadolu Demiryolu; mürteci olduğumu, inkılâplara düşman olup, memlekete sokmak istemediğimi söyleyenlere bunun aksini ispat eden en iyi delildir”diyerek inkılapçılığını göstermiş ve demiryolu projesine ‘olur’ vermiştir.…