Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

Kırım’ın Kaybedilmesi ve Küçük Kaynarca Anlaşması

6 Haziran 2022 336

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım 'ı 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslara vermiştir. Bu savaş sonucunda imzalanan Küçük kaynarca Anlaşması gereğince Osmanlı devleti Kırım'dan çekilmiştir. 9 yıl sonra…

Osmanlı Devleti

Tulumbacılar

12 Mayıs 2022 367

Tulumbacılar nedir? Ne iş yaparlar bu yazımızda bunları ele alacağız. Osmanlı Devleti dönemi İstanbul'un afetlerinden en önemlisi yangındı... Şehrin baştan aşağı ahşap olan binalarından biri…

Osmanlı Devleti

Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu

10 Mayıs 2022 281

Yavuz Sultan Selim tahtan çıktıktan sonra ilk iş olarak Osmanlıların doğudaki büyük tehlikesi olan Safevi Devletine karşı harekete geçti. 1512 yılında tahta çıkan Yavuz Sultan…

Osmanlı Devleti

Osmanlı’da Kahvenin Tarihi

24 Nisan 2022 151

Osmanlı Devleti yüzyıllarca hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Bazı dönemler sahip olduğu topraklar dünya haritasının çoğunu kaplamaktaydı. Yemen, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler devletin sınırları…

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti ve Eczacılık

18 Nisan 2022 173

Osmanlı Devletinin dininin İslam olması sebebiyle peygamber efendimiz teşvikiyle dini ilimlerin yanı sıra akli bilimlerle de oldukça ilgilenildi. Hatta bu sebeple olsa gerek ki tıbbiye…

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin Yönetici Okulu Enderûn Mektebi

11 Eylül 2018 299

Osmanlı Devleti’nin Yönetici Okulu Enderûn Mektebi, Murat Hüdavendigar zamanında saraya personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. Fatih zamanında devlet adamı ile kumanda yeteneği olan ve güzel konuşan…

Osmanlı Devleti

Vaka-i Vakvakıyye yahut Çınar Vak’ası

4 Ağustos 2018 91

600 yılı aşkın geniş topraklara hükümdarlık etmek, devlet mekanizması ile birlikte toplumu idare etmek oldukça güç bir iştir. Devlet-i Aliyye, her ne kadar idari bağlamda…

Türk Tarihi

Ahilik Ve Anadolu’nun Türkleşmesi

8 Nisan 2018 131

642 Nihavend Savaşı ile beraber İslamla tanışan Türkler, Kuteybe b. Müslim’in Maveraünnehir seferleriyle(705-714) birlikte olumsuz bir şekilde de olsa İslam’ı daha yakından tanımışlar; 751 Talas…