Latin şair Vergilius tarafından kaleme alınmış bir destan-tarihtir. Şehrin kurucusu Romulus'un bü yük atası kabul edilen kahramanın Troya Savaşı’ndan sonra çıktığı yolculuk, destanın konusudur. Bu destanın ismi nedir?

Roma'da halkın her zaman girebileceği bir yerde asılı olarak sergilenen yasa metninin tarihte bilinen adı nedir?

Romalı filozof Marcus Tulllius Cicero'nun "Atalarımızın bilgelikle vurguladığı gibi bütün ... doğalarındaki zayıflık nedeniyle, bir muhafızın kontrolü altında olmalıdır" sözünde boş bırakılan yerde aşağıdakilerden hangisi vardır?

Roma'da "Forum"un doğusunda kalan, şehrin en fakir bölümüne ne isim verilirdi?

Özgür Romalı erkeklere mahsus olup, genelde 2.5-3 metre arası ancak bazı özel durumlarda 5,5 metre boyutlarında kıyafete ne ad verilirdi?

Ölürken "Qualis artifex pereo" (Öyle bir sanatçı ölüyor ki!) dediği söylenen, annesini de öldürmüş imparator kimdir?

Tarihçi Suetonius'un söylediğine göre İmparator Caligula döneminde Roma'da senatörlük yapmış, "Incitatus" ismindeki hayvan hangisidir?

Hangi Roma imparatoru gladyatör dövüşlerine katılıp 1031 müsabakayı galip tamamlamıştır?

Bugün hala bilinmeyen bir sebepten dolayı Romalılar tarafından üzerindeki faaliyetler durdurularak bütün madenieri kapatılmış olan, 20. yüzyılda ise yeniden faaliyete geçirilen bu ada hangisidir?