Son Yazılar

28 Ağustos 2018 278

Grek seyyah Priskos’a göre Avrupa Hunları

Çok uzun zamandır kimlikleri, kökenleri hakkında birçok şey söylenen ve sonunda bugün, Asya Hunları’nın (Hiugn-nu) devamı oldukları kesinleşen Avrupa Hunları, 350 yıllarında Hazar Denizi –…

4 Ağustos 2018 207

Mısır’da Kara Lahit

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda granit mermerden yapılmış bir kara lahit bulundu. Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan bir lahit arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Lahitin yaklaşık…

4 Ağustos 2018 381

Vaka-i Vakvakıyye yahut Çınar Vak’ası

600 yılı aşkın geniş topraklara hükümdarlık etmek, devlet mekanizması ile birlikte toplumu idare etmek oldukça güç bir iştir. Devlet-i Aliyye, her ne kadar idari bağlamda…

8 Nisan 2018 371

Ahilik Ve Anadolu’nun Türkleşmesi

642 Nihavend Savaşı ile beraber İslamla tanışan Türkler, Kuteybe b. Müslim’in Maveraünnehir seferleriyle(705-714) birlikte olumsuz bir şekilde de olsa İslam’ı daha yakından tanımışlar; 751 Talas…

20 Şubat 2018 493

II. Abdülhamid’in Hicaz Demiryolu Projesi

“Anadolu Demiryolu; mürteci olduğumu, inkılâplara düşman olup, memlekete sokmak istemediğimi söyleyenlere bunun aksini ispat eden en iyi delildir”diyerek inkılapçılığını göstermiş ve demiryolu projesine ‘olur’ vermiştir.…

13 Şubat 2018 255

Avrupa’ya Türk Yumruğu

Günümüze kadar Türk Spor Tarihi’ne birçok farklı isim damgasını vurdu. Genelde biz medyatik olanlar ile övündük, onları hep en iyisi diye varsaydık. Ancak 1900’lü yılların…

13 Şubat 2018 391

1888-1915 Otomobil Resimleri

Sizlere, 1888 ile 1915 yılları arasında üretilmiş Otomobil Resimleri ni sunuyıruz. Bunlar; Benz, Coventry Daimler, Napier, De Dion Bouton, De Dietrich, Mercedes markları vardır. Ayrıca…

22 Aralık 2009 220

Osmanlı Sultanının Petrol Öngörüsü

2. Abdülhamid, Musul, Kerkük ve Bağdat başta olmak üzere ülkedeki petrol yataklarını özel mülkü haline getirir. Bu şekilde, petrol kaynaklarını korumaya alır. İşte tarihi gerçek:…