Son Yazılar

1 Eylül 2018 191

Buhara’nın Tarihi Fotoğrafları

Türkistan'nın kadim yerleşim bölgelerinden olan ve günümüzde Özbekistan sınırlarında bulunan tarihî şehir. Arkeolojik bulgular şehrin tarihinin en az 2500 yıl civarında olduğunu gösterir. Şehirde yapılan…

1 Eylül 2018 130

Yakutistan’da 40 Bin Yıllık At Yavrusu Bulundu

Araştırmacılar, Batagai çöküntüsündeki donmuş toprağın, at yavrusu olan tayı çok iyi bir şekilde koruduğunu belirtiyor. “Tayın cesedi hiçbir zarar görmemiş. Hatta yelesi bile duruyor ve…

28 Ağustos 2018 203

Grek seyyah Priskos’a göre Avrupa Hunları

Çok uzun zamandır kimlikleri, kökenleri hakkında birçok şey söylenen ve sonunda bugün, Asya Hunları’nın (Hiugn-nu) devamı oldukları kesinleşen Avrupa Hunları, 350 yıllarında Hazar Denizi –…

4 Ağustos 2018 135

Mısır’da Kara Lahit

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda granit mermerden yapılmış bir kara lahit bulundu. Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan bir lahit arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Lahitin yaklaşık…

4 Ağustos 2018 276

Vaka-i Vakvakıyye yahut Çınar Vak’ası

600 yılı aşkın geniş topraklara hükümdarlık etmek, devlet mekanizması ile birlikte toplumu idare etmek oldukça güç bir iştir. Devlet-i Aliyye, her ne kadar idari bağlamda…

8 Nisan 2018 251

Ahilik Ve Anadolu’nun Türkleşmesi

642 Nihavend Savaşı ile beraber İslamla tanışan Türkler, Kuteybe b. Müslim’in Maveraünnehir seferleriyle(705-714) birlikte olumsuz bir şekilde de olsa İslam’ı daha yakından tanımışlar; 751 Talas…

20 Şubat 2018 323

II. Abdülhamid’in Hicaz Demiryolu Projesi

“Anadolu Demiryolu; mürteci olduğumu, inkılâplara düşman olup, memlekete sokmak istemediğimi söyleyenlere bunun aksini ispat eden en iyi delildir”diyerek inkılapçılığını göstermiş ve demiryolu projesine ‘olur’ vermiştir.…

13 Şubat 2018 172

Avrupa’ya Türk Yumruğu

Günümüze kadar Türk Spor Tarihi’ne birçok farklı isim damgasını vurdu. Genelde biz medyatik olanlar ile övündük, onları hep en iyisi diye varsaydık. Ancak 1900’lü yılların…