İnceleme & Araştırma

İnceleme & Araştırma

Dünyaya Yön Veren Müslüman Filozoflar

7 Ağustos 2022 36

Müslüman Filozoflar, önce çevresine baktı insan, sonra gökyüzüne. Anlamaya çalıştı her şeyi. Var olanların kaynağı neydi, neydi tüm evrenin var olma nedeni? En temelde bu…

İnceleme & Araştırma

Kopernik Devrimi: Nicolaus Copernicus

31 Mayıs 2022 692

Nicolaus Copernicus çalışmalarını, İtalya'nın Floransa kentinde 15. yüzyılda başlayıp 17. yüzyıla kadar süren büyük kültürel ve bilimsel gelişmeler döneminde yürütmüştür. Matbaanın da icadıyla, bu insanların…